Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc?  

Zavolejte nám!  

775521156

Pondělí - Pátek v hod. od 8:30 do 16:30

Internetový obchod elektronicke-prekladace.com je majetkem Vasco Electronics Sp. z o.o. SKA, která je zapsána v registru Národního soudního rejstříku vedeného u Okresního soudu ve městě Krakov-město, XI oddělení Hospodářského národního soudního registru, pod číslem 0000421705. Společnost Vasco Electronics Sp. z o.o. SKA má základní kapitál ve výši 50 000 PLN (slovy: padesát tisíc polských zlotých) zcela splacený.

Korespondenční adresa/kontakt: Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA, ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice, DIČ: 6772369151 IČO : 122581850, tel: (12) 357 30 60. 
Otázky a reklamace mohou být směřované na emailovou adresu mail@elektronicke-prekladace.com nebo na tel. číslo 775521156


Nákupní řád

1. Pojmy
Použité v předpisech pojmy znamenají:
Zákazník - fyzická nebo právní osoba, organizační jednotka, která není právní osobou, jejíž ustanovení udělují zvláštní způsobilosti k právním úkonům, která provádí objednávky v obchodě;
Spotřebitel - fyzická osoba, provádějící právní činnost, která není přímo spojená s jeho obchodní činnosti nebo profesní.
Občanský zákoník – zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.);
Předpisy - tyto Předpisy o poskytování služeb elektronickou cestou v obchodě elektronicke-prekladace.com
Obchod - internetový portál dostupný na adrese elektronicke-prekladace.com, prostřednictvím kterého může Zákazník objednávat zboží.
Výrobky - jsou prezentovány v Internetovém obchodě
Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží dle občanského zákoníku, uzavřená mezi společností Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA a Zákazníkem, uzavřená z použitím internetového servisu Obchodu,
Objednávka - prohlášení vůle Zákazníka, směřující přímo k uzavření Prodejní smlouvy, určující především druh a množství zboží.

2. Všeobecné podmínky
2.1. Realizace prodeje v Obchodě probíhá dle níže uvedených předpisů.
2.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
2.3. Zákazník objednávající v obchodě by se měl seznámit s obsahem těchto předpisů. Během objednávky bude Zákazník požádán o souhlas s obchodními podmínkami prostřednictvím sdílené funkce, tzv. chceckbox.
2.4. Zákazníci mohou získat přístup k nynějším pravidlům kdykoliv pomocí odkazu umístěného na hlavní straně obchodu elektronicke-prekladace.com a také je mohou stáhnout a vytisknout.
2.5. nformace o výrobcích jsou uvedené na internetových stránkách obchodu, především jejich popisy, technické a uživatelské parametry a také ceny, které jsou pozvánkou k uzavření smlouvy ve smyslu  (č. 89/2012 Sb.) Občanského zákoníku.

3. Podmínky využívání internetového obchodu a postup uzavření kupní smlouvy
3.1. Objednávky na výrobky nabízené na internetových stránkách obchodu je možné provádět prostřednictvím internetových stránek obchodu, telefonicky a emailovou cestou.
3.2. Objednávky prostřednictví internetových stránek obchodu a emailové adresy je možné provádět 24h denně 7 dní v týdnu. Telefonické objednávky je možné provádět v pracovní době, která je uvedena v záložce kontakt.
3.3. Aby uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, je třeba vejít na stránky www.elektronicke-prekladace.com, vybrat si zboží, vložit zboží do košíku a dokončit objednávku, pomocí technických kroků zobrazovaných na stránkách. 
3.4. Během objednávání zboží - do chvíle zmáčknutí tlačítka "objednávka s nutností zaplacení", má zákazník možnost upravovat údaje a také provádět úpravy v rámci vybraného zboží. Za tímto cílem je třeba postupovat podle pokynů na obrazovce a podle informací dostupných na internetových stránkách.
3.5. Ve chvíli kdy uvede zákazník internetového obchodu všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn objednávky. Rekapitulace objednávky bude obsahovat následující informace týkající se:
a) objednaného zboží
b) jednotlivé a celkové ceny objednaného zboží nebo služeb, včetně nákladů na dopravu a dalších nákladů (pokud takové jsou),
c)zvoleného způsobu platby, 
d) zvoleného způsobu dodání
3.6. Odeslání zákazníkem objednávky je prohlášením vůle uzavřít se společností Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA kupní smlouvu v souladu s obsahem obchodních podmínek.
3.7. Kupní smlouva je považována za uzavřenou ve chvíli kdy zákazník zmáčkne tlačítko "objednávka s nutností zaplacení".
3.8. Po objednání zboží, zákazník obdrží emailovou zprávu s názvem "Potvrzení objednávky", která obsahuje konečné potvrzení všech podstatných prvků objednávky.
3.9. Kupní smlouva je uzavřená v českém jazyce a má obsah v souladu s obchodními podmínkami.

4. Dodání a platba
4.1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou ceny v českých korunách (CZK) a obsahují DPH. Cena uvedená při každém zboží je závazná ve chvíli objednání zboží. Zobrazené ceny zboží neobsahují náklady na dopravu objednávky. Náklady na dopravu se připočítávají během dokončování objednávky. Výjimkou jsou akční nabídky poštovného zdarma. Internetový obchod si vyhrazuje nárok na změnu cen bez předchozího upozornění. Změny cen se netýkají objednávek, které se vyřizují.
4.2. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou ceny v českých korunách (CZK) a obsahují DPH. Cena uvedená při každém zboží je závazná ve chvíli objednání zboží. Zobrazené ceny zboží neobsahují náklady na dopravu objednávky. Náklady na dopravu se připočítávají během dokončování objednávky. Výjimkou jsou akční nabídky poštovného zdarma. Internetový obchod si vyhrazuje nárok na změnu cen bez předchozího upozornění. Změny cen se netýkají objednávek, které se vyřizují.
4.3. Dodání je prováděno kurýrní službou UPS nebo DHL a v případě odeslání zboží mimo území EU - kurýrem Pocztex. V případě odeslání zboží na území České republiky je doba dodání 2-3 dny. V případě odeslání zboží do zahraničí může dodání zboží trvat až 14 dnů.
4.4. Ceny dopravy jsou následující: kurýr UPS po platbě předem - 0 Kč, kurýr UPS dobírka - 110 Kč, zásilka do zemí mimo EU po platbě předem: 599 Kč.
4.5. V obchodě je možné za nákup a dopravu zaplatit následovně:
- při převzetí (na dobírku)
- platbou převodem předem na účet společnosti Vasco Electronics 
- platební kartou nebo expresním převodem pomocí DotPay.pl
Vyúčtování plateb kreditní kartou a převodem jsou prováděny prostřednictvím Vyúčtovacího centra Dotpay.
4.6. Obchod si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávek, ve kterých chybí úplné kontaktní nebo adresní údaje Objednavatele, anebo jsou údaje nepravdivé.
4.7. Obchod si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy výrobku vybraného Objednavatelem do 3 dnů od data objednání. O skutečnosti odstoupení od kupní smlouvy bude Zákazník informován mailem, na emailovou adresu uvedenou ve registračním formuláři.
4.8. Všechny objednávky jsou realizovány společně s fakturou potvrzující částku a množství zakoupených výrobků.

5. Osobní údaje
5.1. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů,  způsobem znemožňujícím k nim přístup třetím osobám. Více informací v v záložce o ochraně osobních údajů.
5.2. Využívání obchodu a především uvádění osobních a kontaktních údajů, slouží pouze k vyřízení objednávky. Tyto údaje nejsou zpřístupněny třetím osobám.
5.3. Obchod neshromažďuje informace o číslech kreditních karet ani o detailech bankovních účtů potřebných během online platby. Platby online jsou prováděné prostřednictvím našeho partnera, společnosti DotPay, která realizuje platbu na žádost zákazníka použitím své bezpečné technologie.
5.4. Případné škody vzniklé z důvodu chybného uvedení kontaktních údajů nese zákazník.

6. Vrácení zboží a reklamace
6.1 V souladu se zákonem má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů se nevztahuje na firemní zákazníky.
6.2. Spotřebitel musí odeslat vrácené zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy (poinformování o vrácení zboží). Informace o vrácení zboží může být nahlášena na emailovou adresu: mail@elektronicke-prekladace.com nebo na telefonní číslo +420775521156.
6.3. Náklady na dopravu vráceného zboží nese spotřebitel
6.4. Pokud spotřebitel vybral jiný způsob dodání zboží než je nejlevnější varianta nabízená obchodem, obchod není povinen zákazníkovi vracet vynaložené dodatečné náklady.
6.5. Obchod si vyhrazuje právo snížit hodnotu vráceného zboží v případě, že bude zjištěno použití větší než je nezbytně nutné k zjištění funkčnosti, vlastností a podoby zboží.
6.6. V případě nákupu digitálního obsahu, který není dodáván na trvalém nosiči, jako např. nabití výrobků Vasco, zákazník souhlasí s okamžitou realizaci služby (nabití SIM karty) a nemá možnost odstoupit od kupní smlouvy.
6.7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Reklamace vyplývající z narušení práv spotřebitele dle právních ustanovení nebo na základě nynějších obchodních podmínek, je třeba směřovat na emailovou adresu mail@elektronicke-prekladace.com. Obchod se zavazuje k vyjádření ohledně reklamace do 14 dnů od jejího nahlášení, pokud nebude možné vyřešit reklamaci v tomto termínu, bude zákazník o této skutečnosti informován.
6.8. V zájmu usnadnění reklamační procedury by měl být obsah balíku zkontrolován před převzetím v přítomností kurýra. V případě zjištění poškození balíku nebo nesouladu s objednaným zbožím, je třeba tuto zkutečnost nahlásit kurýrovi a sepsat protokol o škodě.
6.9. Všechny výrobky dostupné v obchodě jsou s 24 měsíční zárukou.
6.10. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným používáním, údržbou v rozporu s návodem k použití nebo na opotřebení výrobku. Záruka se nevztahuje také na poškození způsobené úpravou přístroje, změnou softwaru a na mechanické poškození takové jak: zalití, rozdrcení, spadnutí, rozbití displeje. 
6.11. Reklamační požadavky budou přezkoumány do 14 dnů od obdržení poškozeného zboží. Zboží odeslané na reklamaci a nevyzvednuté do 1 roku bude zlikvidované.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Řešení případných sporů vzniklých mezi společností Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu (č. 634/1992 Sb.) Občanského zákoníku, bude předloženo příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními patřičných předpisů Občanského zákoníku.
7.2. Řešení případných sporů vzniklých mezi společností Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu (č. 634/1992 Sb.) Občanského zákoníku, bude předloženo příslušným soudům vzhledem k sídlu společnosti Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA. 
7.3. V záležitostech které nejsou uregulované nynějšími předpisy se řídí dle předpisů Občanského zákoníku, dle zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a jinými příslušnými zákony.
7.4. Spotřebitel může využít některý ze způsobů mimosoudního řešení reklamace a nároků. Chcete-li využít možnost vlídných řešení sporů týkajících se internetových nákupů, spotřebitel může podat stížnost např. prostřednictvím unijní internetové platformy ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.