Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc?  

Zavolejte nám!  

775521156

Pondělí - Pátek v hod. od 8:30 do 16:30

Politika ochrany osobních údajů a používání souborů Cookies v rámci webu elektronicke-prekladace.com

Tento dokument obsahuje informace, týkající se zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů v souvislosti s používáním webu a obchodu elektronicke-prekladace.com.

Všeobecné informace

Majitelem webu je společnost Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. se sídlem v Krakově, dále jen „Web.”

Klademe důraz na zajištění ochrany osobních údajů uživatelů webu s názvem: elektronicke-prekladace.com. Používáme organizační a technická řešení za účelem ochrany osobních údajů našich uživatelů.

Úroveň ochrany

Naším cílem je zajištění ochrany v souladu s právními předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR),
 • Zákon ze dne 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou,
 • Zákon ze dne 16. července 2004, telekomunikační zákon.

Používání našeho webu v rámci nakupování v obchodě se uskutečňuje pomocí protokolu SSL, jakožto speciálního standardu pro zasílání údajů v rámci ochrany přenosu dat s ohledem na to, že přenos pomocí tohoto protokolu je kódován.

V rámci našeho webu zpřístupňujeme odkazy, pomocí kterých náš uživatel může navštívit jiné internetové stránky. Během používání webu, v rámci zlepšení jeho funkčnosti, skrze uvedené odkazy mohou být na zařízení uživatele umístěny soubory Cookies jiných poskytovatelů, jako: Facebook, Twitter, Google.

Politika ochrany osobních údajů a podmínky používání Cookies v rámci jiných subjektů jsou mimo kontrolu našeho webu. Doporučujeme, abyste se před zahájením používání jiných webů seznámili s jejich politikou ochrany osobních údajů a podmínkami používání jejich souborů Cookies.

Výklad pojmů

Cookie - informace ukládána webem na počítači uživatele, kterou web může zobrazit během dalšího spojení s tímto počítačem.
Systémový log - informace uložena na počítači uživatele, kterou počítač předává během každého spojení. Může obsahovat řadu údajů, včetně čísla IP, které umožní určit lokalitu zařízení.
IP adresa - individuální číslo, jaké má každý počítač připojený k internetu. Může být statická nebo dynamická, podle způsobu spojení se zařízením (trvale nebo dočasně).
URL adresa – formát adresování zásob na internetu, nejčastěji v kontextu adresy internetových stránek. Adresa www je na základě formátu URL.

Správce osobních údajů

Správcem údajů je:

Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. se sídlem v Krakově, Al. Pokoju 1 jedn. CTA/350, zapsána v rejstříku podnikatelů KRS 0000421705, IČ: 122581850, VČP: PL6772369151.

Shromažďování údajů:

Uchováváme dotazy, které jsou identifikovány skrze URL adresy, a týkají se:

 • IP adresy koncového zařízení,
 • názvu stanice uživatele, pokud je možná identifikace skrze protokol http,
 • názvu uživatele uvedeného během autorizace,
 • doby přijetí dotazu,
 • první věty žádosti http,
 • kódu odpovědi http, počtu údajů odeslaných skrze server,
 • refer.odkazu URL adresy dříve navštívené, pokud přechod na web následoval skrze externí server,
 • informace o prohlížeči uživatele,
 • informace o chybách během vyřízení transakce.

Tyto údaje umožňují přímo identifikaci osob, které navštěvují web. Web neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě údajů v souborech cookies.

Internetový obchod neshromažďuje, neuschovává a nezpřístupňuje třetím osobám údaje o platebních kartách. Platby platební kartou provozuje náš smluvní partner, firma SixPayments, která je garantem ochrany a bezpečí zpracovaných údajů.

Internetový obchod bude od uživatele požadovat následující osobní údaje v rámci používání webu a jiných způsobů komunikace:

 • jméno a příjmení,
 • doručovací adresa objednávky,
 • kontaktní údaje, tj. korespondenční adresa, tel. č., e-mail.

Sdělení výše uvedených údajů je nutné k provedení registrace, používání webu a nakupování v rámci webu.

Kdykoliv můžete změnit nastavení v rámci osobních údajů ve svém prohlížeči.

Jak?

Informace shromážděné ve výše uvedeném rozsahu jsou využívány za účelem:

 • řízení webu,
 • řízení v rámci odhalení ohrožení v síti,
 • průzkumu pohybu uživatelů v rámci webu a pro statistické účely, včetně využití Google Analytics.

V rámci používání webu může být uživatel požádán, aby uvedl následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • adresa, název firmy,
 • znění textové zprávy.

Uvedení těchto údajů je nezbytné k plnění smlouvy. Podrobný rozsah údajů a informace v rámci jejich zpracování obsahují informační doložky obsažené ve formulářích objednávek.

Zpracování osobních údajů

Údaje shromážděné výše uvedeným způsobem mohou být použity za účelem přizpůsobení funkčnosti webu potřebám uživatele, za účelem zodpovězení dotazů zasílaných uživateli na web a za účelem vyřízení objednávek a případných reklamací.

Shromážděné údaje nejsou předávány mezinárodním organizacím nebo do třetích zemí.

Osobní údaje shromážděné pomocí formulářů na webu jsou zpracovány za účelem a v rozsahu nezbytném k plnění konkrétního úkolu. Podrobný rozsah zpracování údajů a dobu jejich uschování určuje informační doložka obsažena ve formuláři objednávky.

Web dodržuje bezpečnostní podmínky v rámci ochrany osobních údajů při použití dostupných racionálních technických prostředků, se zohledněním povahy zpracovaných údajů a s ohledem na důvod zpracování. V návaznosti na GDPR v rámci ochrany osobních údajů používá: politiku ochrany osobních údajů, v rámci které používá zabezpečení a procesy, které mají za úkol příslušnou ochranu údajů tím, že je použita fyzická ochrana, technická ochrana, pravidelná analýza rizik v rámci osobních údajů, procesy ohledně uschování údajů, pokyny ohledně řízení informačního systému v rámci osobních údajů, informativní ochrana, provozní řády ohledně používání vybavení, procesy hodnocení následků zpracování údajů.

Osobní údaje uživatelů webu („Uživatelé”) správce zpracovává za účelem provedení transakcí, provozování obchodu, zajištění jeho funkčnosti, obsluhy zákazníků, reklamací.

Práva uživatele v rámci osobních údajů

Uživatelé mají právo na přístup k osobním údajům, výmaz údajů nebo omezení zpracování (údaje zpracované na základě souhlasu), vznést námitku u dozorového orgánu: mail@elektronicke-prekladace.com.

Dozorový orgán v rámci osobních údajů

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 800.

Kdykoliv se můžete obrátit s žádostí o aktualizaci, změnu nebo výmaz údajů z naší databáze na adresu: mail@elektronicke-prekladace.com.

Politika Cookies

Na našich stránkách používáme Cookies, dle čl. 173 zákona ze dne 16. července 2004, telekomunikační zákon. Jedná se o informativní údaje, nejčastěji textové soubory, které jsou uschovány na koncovém zařízení uživatele. Obvykle obsahují název internetových stránek, z kterých pocházejí, dobu uschování a číslo.

Používáme soubory Cookies:

 • dočasné - uschované na koncovém zařízení do doby odhlášení nebo opuštění webu,
 • trvalé - uschované na koncovém zařízení po dobu určenou v parametrech cookies nebo do doby odstranění uživatelem,
 • výkonnostní - obsahují informace o způsobu používání webu,
 • nezbytné – nutné k správnému vyřízení objednávky,
 • funkční – „pamatující” nastavení uživatele a personalizaci služby,
 • vlastní – umístěné webem,
 • externí - z jiných stránek než náš web.

Tyto soubory neobsahují informace umožňující identifikaci uživatele nebo určení osobních údajů uživatele. Rozsah shromážděných informací můžete určit v nastavení prohlížeče, který používáte. Za účelem nastavení dle Vašich potřeb a k provedení změny podmínek uschování souborů cookies doporučujeme používat možnosti „pomoc” v prohlížeči.

Změna nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči :

Informace ohledně možnosti změny nastavení cookies u nejčastěji používaných internetových prohlížečů:

Google Chrome:
Klikněte na menu (v pravém horním rohu), záložka Nastavení > Rozšířené. V sekci „Ochrana soukromí” klikněte tlačítko Nastavení obsahu. V sekci „Soubory cookie” lze změnit následující nastavení souborů cookie: Odstranit vše, Zablokování souborů cookie jako výchozí nastavení, Povolení souborů cookie jako výchozí nastavení, Uchovávat místní údaje jen do zavření prohlížeče, Vytvořit výjimku pro soubory cookie pro konkrétní webovou adresu nebo doménu.
Internet Explorer 6.0 a 7.0:
V menu prohlížeče (pravý horní roh): Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje, tlačítko Webové servery. Posunovačem nastavíte úroveň nastavení utajení, změnu potvrďte tlačítkem OK.
Mozilla Firefox:
V menu prohlížeče: Nástroje > Možnosti > Soukromí. Aktivovat pole Program Firefox: „Povolit serverům nastavení cookies”. O cookies rozhodne označení – nebo ne – tohoto políčka.
Opera:
V menu prohlížeče: Nástroje > Nastavení > Pokročilé volby. O cookies rozhodne označení – nebo ne – položky Cookies.
Safari:
V menu Safari zvolte Předvolby a klikněte Soukromí. Úroveň ochrany zvolte v prostoru Cookies a data stránek.

Více informací ohledně souborů cookies na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Každý uživatel má právo nastavit úroveň soukromí a druh cookies.

Správce používá soubory cookies za účelem shromáždění informací spojených s používáním webu uživatelem. Soubory cookies umožňují zejména:

  • udržení návštěvy uživatele (po přihlášení), uživatel nemusí na každé stránce webu uvádět přihlašovací údaje,
  • přizpůsobení webu potřebám uživatele, tvoření statistik prohlížení.

  Dotazy a připomínky ohledně této Politiky ochrany osobních údajů můžete zasílat na adresu: mail@elektronicke-prekladace.com.

  Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení uživatele webu soubory cookies a má k nim přístup, je administrátor webu www.elektronicke-prekladace.com se sídlem na adrese

  Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A.
  Al. Pokoju 1, CTA/350
  31-548 Kraków